ADMINISTRASJON:
Rektor: Erling Berrum - 9. trinn 66 82 36 60   Send epost
Inspektører: Arnhild Gøytil - 8. trinn 66 82 36 54   Send epost
  Jarle Sundve - 10. trinn 66 82 36 52   Send epost
AO:   91 59 82 31
Rådgivere: Pernille Viken 66 82 36 55    Send epost
 
Cecilie Indrebø 66 82 36 56    Send epost
Saksbehandler: Inger Henriette Dahlgren 66 82 36 50    Send epost
Miljøarbeider Cato Symrebu 93 26 16 24     Send epost
Helsesykepleier: Lisbeth Hauge 66 82 36 59     Send epost
IKT ansvarlige: Svein Erik Engdal                  66 82 63 62     Send epost
  Ane Braathen Andersen                               Send epost     

Lærere

Navn
Trinn
  Epost
Andersen, Ane Braathen 10. trinn IKT ansv./Lærer Send epost
Berge, Anders 9. trinn Lærer Send epost
Berg, Anne Risjord Alle Lærer Send epost
Bølstad, Ingerid 9. trinn Lærer Send epost
Dahlgren, Inger Henriette
Alle
Saksbeh. Send epost
Dancke, Alvilde
Alle
Lærer Send epost
Elden, Tor AO Lærer Send epost
Engdal, Svein Erik 9 IKT ansv. / Lærer Send epost
Enoksen, Lina Alle Lærer Send epost
Symrebu, Cato
Alle
Miljøteam Send epost
Hansen, Aina 9. trinn Lærer Send epost
Hærgard, Madelen 10. trinn Lærer Send epost
Indrebø, Cecilie Alle Lærer / rådgiver Send epost
Jensen, Jonas Baadstøe 10. trinn Lærer Send epost
Hattestad, Joachim 10. trinn Lærer Send epost
Kjelland Olsen, Sigrid 8. trinn Lærer Send epost
Klubnes, Ellen Blindheim 10. trinn Lærer Send epost
Konieczna, Ewa 9. trinn Lærer Send epost
Lunden, Marianne 10. trinn Lærer Send epost
Massa, Stefania Alle Lærer Send epost
Midtgaard, Trygve 9. trinn Lærer Send epost
Nordbø, Anne Margrete 10. trinn Lærer Send epost
Pedersen, Wenke 8. trinn Lærer Send epost
Rasmussen, Hilde 8. trinn Lærer Send epost
Salvesen, Sverre Vegard
9. trinnn
Lærer Send epost
Sandholtet, Micheala 8. trinn Lærer Send epost
Seip, Anette Alle Lærer Send epost
Stabell, Cecilie 8. trinn Lærer Send epost
Strøm, Mari 8. trinn Lærer Send epost
Søgaard, Tone Alle Lærer Send epost
Undrum, Rolf 8. trinn Lærer Send epost
Viken, Pernille
Alle
Lærer / Rådgiver Send epost
Westad, Irene Lohne 8. trinn Lærer Send epost
Wimmer, Angelica Alle Lærer

Send epost