Administrasjon

RektorGrete Skaug
Tlf: 66 81 22 21  / 99 64 41 21
Undervisningsinspektør: Silja Germeten
Tlf: 66 81 22 22 / 95 96 66 19
SaksbehandlerAnn-Sophie Bergman
Tlf: 66 81 22 20
Rådgiver (karriereveileder / sosiallærer): Stine Ytrestøl
Tlf. 66 81 22 26

 Undervisningspersonale 2019/20

Lærere 8.trinn (pdf) 
Lærere 9.trinn (pdf)
Lærere 10.trinn (pdf)

Navn / epost-lenke

Kontaktlærer

Tlf.                                                                    

Bakke, Sonja Jacobsen   66 81 22 37
Bjørhei, Bård 9C 66 81 22 39
Eidsten, Pål 10A 66 81 22 41
Ellevold, Silje 10B 66 81 22 45
Forberg, Ida 8A 66 81 22 39
Hauge, Anne 10C 66 81 22 43
Indreeide, Odd-Ståle 10B 66 81 22 45
Johansen, Bjørn Eek   66 81 22 41
Koppang, Camilla Assistent 66 81 22 20
Kristensen, Marthe   66 81 22 35
Kvammen, Ingrid   66 81 22 37
Linnebo, Karl-Even Permisjon  
Lyslo, June Helén 9C  
Lømo, Sjur Østvold 10C 66 81 22 41
Meinseth, Sissel   66 81 22 45
Olsen, Randi Margrethe S.   66 81 22 39
Ophaug, Siv Tove 10A 66 81 22 43
Paulshus, Hege A.   66 81 22 41
Person, Christina Hokholt    
Rambøl, Arne   66 81 22 39
Rue, Malin 8B  
Rønneberg, Kjærsti 9B 66 81 22 37
Ytrestøl, Stine   66 81 22 39
Aas, Gjermund 8C 66 81 22 43


Personale fra andre virksomheter sporadisk til stede på skolen:

Skolehelsetjenesten  

66 81 22 25

Camilla Koppang
Mandag og onsdag kl. 10-15

 
Miljøarbeider
(Nærmiljøseksjonen)
 


 

Carina Hesjedal Skjellum

Utekontakten

920 95 548


Andre instanser:

Oppegård tannklinikk 66 81 23 00
Barnevernstjenesten 66 81 91 78 / 993 50 547
PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) 66 81 90 89
BUP Follo (Barn og unges pyskiske helsevern) 64 85 20 50
Legevakt 116 117 (evt. 113)