Administrasjon

RektorGrete Skaug
Tlf: 66 81 22 21  / 99 64 41 21
Undervisningsinspektør / fungerende rektor: Silja Germeten
Tlf: 66 81 22 22 / 95 96 66 19
SaksbehandlerAnn-Sophie Bergman
Tlf: 66 81 22 20
Rådgiver / undervisningsinspektør: Beth Svendsen
Tlf: 66 81 22 27
Rådgiver: Stine Ytrestøl
Tlf. 66 81 22 26

 Undervisningspersonale 2018/19

Lærere 8.trinn (pdf) 
Lærere 9.trinn (pdf)
Lærere 10.trinn (pdf)

Navn / epost-lenke

Kontaktlærer

Tlf.                                                                    

Bakke, Sonja Jacobsen   66 81 22 37
Bjørhei, Bård 8C 66 81 22 39
Eidsten, Pål 9A 66 81 22 41
Ellevold, Silje 9B 66 81 22 45
Forberg, Ida Permisjon  
Hauge, Anne 10B 66 81 22 43
Hjartland, Stine Hjelm   66 81 22 39
Indreeide, Odd-Ståle 9B 66 81 22 45
Johansen, Bjørn Eek 10A 66 81 22 43
Johansen, Øystein E.   66 81 22 45
Jørstad, Helle 9C 66 81 22 41
Kvammen, Ingrid   66 81 22 37
Leger, Tom Permisjon  
Linnebo, Karl-Even Assistent 66 81 22 20
Lømo, Sjur Østvold 10C 66 81 22 41
Meinseth, Sissel   66 81 22 45
Ophaug, Siv Tove 10A 66 81 22 43
Paulshus, Hege A. 9C 66 81 22 41
Person, Christina H. Permisjon  
Rambøl, Arne 8A 66 81 22 39
Rønneberg, Kjærsti 8B 66 81 22 37
Simenstad, Helga S.   66 81 22 37
Ytrestøl, Stine   66 81 22 39
Aas, Gjermund 10B 66 81 22 43


Personale fra andre virksomheter sporadisk til stede på skolen:

Skolehelsetjenesten  

66 81 22 25

Camilla Koppang
Mandag og onsdag kl. 10-15

 
Miljøarbeider
(Nærmiljøseksjonen)
 


 

Gregory Gurvich

Aleksander Schmidt
Fredager

Utekontakten

Miljøarbeider
 

920 95 548

401 02 390
 


Andre instanser:

Oppegård tannklinikk 66 81 23 00
Barnevernstjenesten 66 81 91 78 / 993 50 547
PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) 66 81 90 89
BUP Follo (Barn og unges pyskiske helsevern) 64 85 20 50
Legevakt 116 117 (evt. 113)