Besøksadresse: Harriet Backers vei 15, 1415 OPPEGÅRD Postadresse: Postboks 510, 1411 KOLBOTN

Mail: flatestad.skole@nordrefollo.kommune.no Sentralbord: Tlf: 66823700

Rektor: Anne Britt Kalleberg, tlf: 66823701/11

Undervisningsinspektør: Trond Ketil Geving, tlf.: 66823705

Undervisningsinspektør: Ragnhild Misvær, tlf: 66823702/12

Saksbehandler: Tove Andersen, tlf: 66823700/03

Rådgiver: May-Britt Esse Berge, tlf: 66823770/35

Rådgiver: Espen Sverreng, tlf: 66823770/55

IKT-kontakt: Terje Sand, tlf: 66823723 og Espen Langaas, tlf: 66823730

FLAME / Fritidssenteret: Johannes Frank Fuglehaug, tlf: 45243648

Lærere - Base A - Tlf: 66823728

Kontaktlærer 8A: Soheila Sheshkalani, tlf: 66823725

Kontaktlærer 9A: Rune Borren, tlf: 66823727 og Tine Kaasa, tlf: 66823728

Kontaktlærer 10A: Terje Sand, tlf: 66823723 og Marius Michalsen  tlf: 66823723

Lærere - Base B - Tlf: 66823730

Kontaktlærer 8B: Frode Borkenhagen, tlf: 66823736 og Line Kolstad, tlf 66823730

Kontaktlærer 9B: Knut Moe Boye, tlf: 66823730 og Sidsel Årnes, tlf: 66823734

Kontaktlærer 10B: May-Britt Esse Berge, tlf: 66823735  / (66823770)

Assistent: Heidi Matsen, tlf: 66823730

Lærere - Base C - Tlf: 66823748

Kontaktlærer 9C: Heidi Johannessen, tlf: 66823748 og Carita Mariussen, tlf: 66823748

Kontaktlærer 10C: Gry Andresen,, tlf: 66823748 og Frøydis Ihlebæk (spesialpedagog), tlf:66823748

Musikk: Lars Gøran Engerdahl, tlf: 668223748

Mat og helse: Kristin Hoel Johansen, tlf: 668223748

Lærere - Base D - Tlf: 66823758

Kontaktlærer 8D: Ingeborg Brandås tlf: 66823758 og Anniken Winther, tlf: 66823758

Kontaktlærer 9D: Sille Tveitnes, tlf: 66823758 og Maria Olsson, tlf: 66823758

Kontaktlærer 10D: Karianne Beisland-Jarvis, tlf: 66823757