Kultur og oppvekst

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

E-post: Pedagogisk psykologisk tjeneste
Virksomhetsleder: Annemari Hamre Tukun
Adresse: Kolbotnveien 23, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Barnevern

E-post: Barnevern 
Virksomhetsleder: Berit Jacobsen
Adresse: Kolbotnveien 23, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Oppegård bibliotek

E-post: Oppegård bibliotek
Virksomhetsleder: Aase-Liv Birkenes
Adresse: Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 50 50

Kolben kulturhus

E-post: Kolben kulturhus 
Virksomhetsleder: Lone Schrøder
Adresse: Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 50 00

Oppegård kulturskole

E-post: Oppegård kulturskole 
Virksomhetsleder: Rune Molvær
Adresse: Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 50 30

Nærmiljø

E-post: Nærmiljø
Virksomhetsleder: Inger Elizabeth Frømyhr
Adresse: Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Helse, pleie og omsorg

Bestillerkontoret

E-post: Bestillerkontoret 
Virsomhetsleder: Elmir Shala
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Helsetjeneste

E-post: Helsetjenesten 
Virksomhetsleder: Aina Geitz
Adresse: Kolbotnveien. 23, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede

E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede 
Virksomhetsleder: Mai-Liss Johannessen
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

E-post: Høyås bo- og rehabiliteringssenter   
Virksomhetsleder: Kristine Lund
Adresse: Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 98 00

Bjørkås sykehjem

E-post: Bjørkås sykehjem 
Virksomhetsleder: Lill Tverrå Forsmo
Adresse: Bekkeliveien 32, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 55 00

Greverud sykehjem

E-post: Greverud sykehjem 
Virksomhetsleder: Tara Sommer
Adresse: Harriet Backers vei 30
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 89 25 00

Hjemmetjeneste

E-post: Hjemmetjenesten 
Virksomhetsleder: Nina Furebotn
Adresse: Bekkeliveien 32, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Hjemmetjenesten, sone Bjørkås, tlf. 66 81 55 92/ 95 18 97 70
Hjemmetjenesten, sone Greverud, tlf. 66 81 89 39/ 951 89 765

Psykisk helsetjeneste

E-post: Psykisk helsetjeneste 
Virksomhetsleder: René Gjøg
Adresse: Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 50 70

Tekniske tjenester

Bygg og kart

E-post: Bygg og kart 
Virksomhetsleder: Karen Knobel
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Samfunnsutvikling

E-post: Samfunnsutvikling 
Virksomhetsleder: Arild Øien
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

UTE

E-post: UTE 
Konstituert virksomhetsleder: Gry Larsen
Adresse: Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Eiendom

E-post: Eiendom 
Eiendomssjef: Liv Karin Sørli
Adresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Stab og støtte

Organisasjon og tjeneste

E-post: Oppegård kommune   
Oppvekst, teamleder Ellen Aas
Personal (HR), leder Gudrun Birkelund
Økonomi og styring, leder Sissel Hodder Hovden

Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

IKT

E-post: IKT
Seksjonsleder: Bjarne Holm
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Kommunikasjon og service

E-post: Kommunikasjon og service 
Seksjonsleder: Marit Fjestad Nilsen
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Jus og administrasjon

E-post: Jus og administrasjon 
Seksjonsleder: Anne Heidi Wold
Adresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Regnskap

E-post: Regnskap 
Seksjonsleder: Grete H. Keiserud
Adresse: Kolbotnveien 23, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90

Kemneren i Follo

E-post: Kemneren i Follo 
Seksjonsleder: Erlend Svarstad
Adresse: Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90