Fakturaer til kommunen

Send faktura til oss på en av tre alternative måter:

  • Vi ønsker primært å motta elektroniske faktura/kreditnota på Standardformat EHF (Elektronisk Handelsformat).  Vi er registrert i ELMA-registeret med Nr. 9908:944 384 081.
  • Fakturaen kan sendes i pdf- eller tif-format e-postadresse: faktura.oppegard.kommune@vismabpo.no. Det er et krav at det kun leveres en fil pr faktura, men hver e-post kan inneholde flere filer. Fakturaen må være i A4-format.
  • Fakturaen sendes pr post til: Oppegård kommune, Fakturamottak, Postboks 1587, 7435 Trondheim

Merking av faktura

Vi ber alle leverandører skrive bestillernummer og eventuelt navn på virksomhet på fakturaene.