- En viktig milepæl for kommunens største byggeprosjekter, sier prosjektsjef i Oppegård kommune, Alan Raouf.
- Vi hadde stort oppmøte på informasjonsmøtet vi holdt for ungdomsskolen og idrettshall 28. januar, og håper på like stor interesse på møtet for Kolbotn skole 8. februar, sier Raouf.
Møtet holdes i Kolben kulturhus på Kolbotn 4. etasje klokken 13.00.
 

Svømmehall først ut

Vi utlyste før jul konkurranse for svømmehallen i Kolbotn sentrum, hvor kommunen skal selge tomta. Her er leverandører allerede prekvalifisert.
Tomten ligger bak Kolben kulturhus. Utbygger skal bygge svømmehall i motytelse for kjøp av tomta. Utbygger skal også bygge boliger, men kommunen skal kun eie og drifte svømmehallen.

Prosjektside Svømmehall Kolbotn sentrum

Ungdomsskole med idrettshall

Ungdomsskolen med idrettshall skal ha fire spilleflater. Her er designkonseptet «Terrasse» vedtatt, hvor skole og idrettshallene ligger delvis oppå hverandre.
- For ungdomsskolen og idrettshallen søker vi etter entreprenør i samspillsentreprise, hvor entreprenør kommer inn tidlig i prosjektet for at vi sammen kan finne de beste løsningene før vi inngår kontrakt med totalentreprise, forteller Raouf.

Prosjektside ungdomsskole med idrettshall

Kolbotn barneskole skal utvides

Kolbotn skole skal utvides fra 2 til 4-parallell skole. Den gamle delen av skolen skal rehabiliteres innvendig og det skal bygges to nye bygg og flerbrukshall.
-Dette er et svært spennende prosjekt som er godt planlagt og bearbeidet, sier Raouf.
Etter informasjonsmøtet 8. februar vil det arrangeres en befaring på skolen.

Prosjektside Kolbotn skole

Håper på mange tilbud

- Vi går nå en spennende ventetid i møte – og håper og tror på mange gode tilbud fra sterke entreprenører, som har erfaring med liknende prosjekter og naturligvis kapasitet til å påta seg store prosjekter som dette. Alle tre prosjekter har frist for innlevering av tilbud i mars, og vi vil inngå avtale med entreprenører og utbyggere i løpet av våren, sier Raouf.

Illustrasjon: Romfarer arkitekter