Oppegård kommune samarbeider med Ski kommune om å øke kunnskapsnivået for universell utforming.

Her ser du programmet. Konferansen er gratis.

Program

Start kl. 09.00

Dagens konferansier: Einar Lund, Sivilarkitekt MNAL
Åpning ved Gro Herheim, administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Tema 1: Boligbygging i bratt terreng

  • Boligbygging i bratt terreng ved Jon Christophersen, arkitekt
  • Hvilke virkemidler har kommunene til å fremme universell utforming gjennom kommuneplan og reguleringsplan? ved Inger-Marie Hølmebakk, BUFDIR
  • Utbyggerens perspektiv – hvilke grep gjøres for å skape universelt utformede bomiljøer i områder med bratt terreng, ved Mari Nysveen Hellum og Lars Haukeland, LPO arkitekter
  • Tilgjengelige uteoppholdsareal i bratt terreng ved Ann Kjersti Haga, Sandnes kommune
  • Paneldebatt med salen

kl. 12.00–12.45 lunsj

Tema 2: Erfaringer fra nye flerleilighetsbygg, hva fremmer og hemmer et
selvstendig og aktivt liv?

  • Boligkvaliteter og tilgjengelighet i boliger/boligblokker i borettslag ved Karine Denizou, SINTEF Byggforsk
  • Beboererfaringer fra et nytt flerleilighetsbygg ved Eivind Bror Nyhuus
  • En sak om automatiske døråpnere ved Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk.
  • Skille mellom fellesløsninger og individuell tilrettelegging ved Gro Marie Lindahl, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
  • Paneldebatt med salen

kl. 15.30 slutt

Her kan du melde deg på. Frist for påmelding er 5. november.

Dialogkonferanse 

Sted: Kolben, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Tid: fredag 16. november, kl. 09.00–15.30

Programmet som pdf