Sykehjemmet jobber aktivt med å ansette de beste kandidatene. Vi har god helsefaglig kompetanse med egen lege, sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere.

I 2015 ansatte vi en fagutviklingssykepleier og en kreftsykepleier. Utover dette har vi støtte og veiledning fra et tverrfaglig team som består av fagutviklingssykepleier, kreftsykepleiere og demenssykepleier. Vi samarbeider tett med kommunal fysioterapeut og ergoterapeut som har sin base her på sykehjemmet.

Sykehjemmet har en opplæringsplan for ansatte. Planen gjelder blant annet kompetanseheving. Det utarbeides ny plan hvert år.

Vi samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner og har studenter i praksis ved sykehjemmet. Dette er svært verdifullt da vi ser at kunnskapsutvikling skjer i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Dette skaper rom for refleksjon som er helt avgjørende for et godt fagmiljø.