Sykehjemmet har god helsefaglig kompetanse med lege, sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Vi har også et stabilt personale og arrangerer allmøter og avdelingsmøter hver måned for å sikre informasjonsflyt og medvirkning. Sykehjemmet har også et aktivt HMS-arbeid.  

Veiledning og tverrfaglig samarbeid

I tillegg får vi støtte og veiledning fra tverrfaglig team, som består av fagutviklingssykepleier, kreftsykepleiere og demenssykepleier. Vi har tverrfaglige møter med fysio- og ergoterapeut. Aktivitør, tannpleier og fotpleier er også tilknyttet sykehjemmet.

Opplæringsplan

Sykehjemmet har egen opplæringsplan for ansatte. Planen blir oppdatert hvert år og omfatter både ekstern og intern opplæring. Vi oppfordrer til og legger til rette for videreutdanning hos våre fagpersoner og har også gode rutiner for at de ansatte deler kompetanse og erfaringer med hverandre.  

Studenter

Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner og har studenter i praksis. Dette er svært verdifullt fordi vi ser at kunnskapsutvikling skjer i skjæringspunkt mellom teori og praksis. Dette skaper rom for refleksjon, noe som er avgjørende for et godt fagmiljø.