Møtedag er som regel mandag og møtene er åpne for publikum.

Gjennomføring av møter

Før møtet settes er det satt av en halv times spørretid. Her kan innbyggerne stille spørsmål til kommunestyret om saker de er opptatt av. De som spør må være bosatt i Oppegård. Sakene det spørres om, bør ha allmenn interesse.

Møtene i kommunestyret og formannskapet ledes av ordføreren, som er valgt av kommunestyret for fire år om gangen. Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne der myndigheten ikke er tildelt andre.

Kontakt utvalgssekretær

Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61