Sakspapirene er knyttet til sendingen fra kommunestyresalen. Du kan velge (alternere) mellom tre kameravinkler: talerstol, sal og skjerm for å vise saken og eventuelle presentasjoner.

Du kan se direkte fra møtene i Kommunestyret eller se de i opptak senere:

Kommunestyret direkte