Program

  • Om kommunereformen
  • Hva skjer i Oppegård
  • Hva mener innbyggerne? Resultater fra innbyggerundersøkelsen våren 2015
  • Dialog om veivalg for Oppegård kommune

Velkommen!