Ordfører Thomas Sjøvold innledet og prosjektleder Monica Lysebo gjennomgikk Follorapporten. Det var stort engasjement fra salen.

Ordføreren er opptatt av at innbyggere skal få nødvendig og nok informasjon om Oppegård bør være alene eller bli en del av noe større. Før kommunestyret tar en beslutningen i juni er det viktig å få alle innspill og synspunkter på bordet.

Viktige innspill

Ordføreren fortalte videre at alle 9-klassinger i kommunen har vært gjennom en workshop om pågående prosess, hvor de fikk nyttige innspill fra den yngre garde. I april vil det bli gjennomført en innbyggerundersøkelse hvor 1000 personer over 16 år vil bli spurt om dette temaet.

Follorapporten

Follorapporten, som fire kommuner har utarbeidet sammen, gir et nøkternt innblikk i fordeler og ulemper ved å slå seg sammen.  Monica Lysebo tok for seg Follorapporten og oppsummerte hovedpunktene.

De som hadde møtt opp i Kolben i går var engasjerte og hadde mange spørsmål og tanker om kommunereformen. Uten å referere alle synspunkter nevner vi her noen av temaene som ble tatt opp:

  • Demokrati i en større kommune
  • Oppegård i forhold til Oslo
  • Minsteantall kommuner i en sammenslåing
  • Optimal størrelse på en kommune
  • Grensejusteringer
  • Ledernivå og byråkrati i en større kommune
  • Tidsperspektiv (lenger enn 2040)
  • Hvilke oppgaver får kommunen i fremtiden?
  • Hva er riktig dimensjon på tjenesteapparatet for å sikre gode tjenester?
  • Kommunestørrelse og arealplanlegging

Nytt åpent møte

Tirsdag 3. mai kl. 17.00 – 18.00 er det åpent møte i kommunestyresalen hvor resultatene for innbyggerundersøkelsen og ungdommens medvirkning i Kolben i februar presenteres.

Her kan du lese mer om kommunereformarbeidet.