Oppegård kommune kjøpte Tyrigrava i 2012 for 7,5 millioner kroner.

Tyrigrava ligger ved Gjersjøen, 20 kilometer sør for Oslo, langs Gamle Mossevei. Stedet har siden 1950-årene vært et kjent samlingspunkt for amcar- og MC-miljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Tyrigrava ble bygget i 1854, men brant ned i 1924. Huset ble bygget opp igjen og gjenåpnet i 1932.