Følg med på behandling av planer og se vedtatte reguleringsplaner under Planinnsyn fra Norkart (kommuneplan og reguleringsplaner)

Du finner også informasjon under Follokart:

  • Follokart: Grunnkart (Kartdata og flyfoto, kommuneplan og reguleringsplaner)
  • Follokart: Turkart (Med turforslag)  
  • Follokart: Kultur (Kulturminner og kulturmiljø)    
  • Follokart: Natur og miljø (Naturtyper, naturmangfold, truede og fremmede arter og vannmiljø)   
  • Follokart: Kretser (Viser skolekretser, roder, kirkesogn og postsoner)

Kart på nettbrett og mobil

Follokart er også tilrettelagt for nettbrett i appen Kommunekart, levert av Norkart. Kommunekart inneholder blant annet ruteplanlegger, grunnkart, ortofoto, eiendommer, kommuneplaner, reguleringsplaner og planregister med plandokumenter. Du kan laste ned appen gratis på:

Follokart fungerer for tiden ikke på flere nettlesere (blant annet Chrome eller Edge). Du kan bruke Kommunekart som et alternativ til Follokart.

Rettigheter og bruk

Det er ikke tillatt å bruke data fra Follokart til kommersielle formål, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis. Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende. Bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.