Uttalelser

Rådet får saker til uttalelse før de behandles videre i utvalg, formannskap og kommunestyre. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Møtene er åpne for publikum.

Utvalgssekretær

Marianne Kjær, saksbehandler
Tlf. 66 81 93 98, e-post: Marianne Kjær 

Politisk reglement med Reglement for kommunalt råd for funksjonshemmede  

Aktuell informasjon

Plan og bygningsloven
Lov om representasjon