Kommunen har følgende typer økonomiske tilskudd til kultur- idretts- og nærmiljøarbeid:

1. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknadsfrist 15. mars
Bruk skjemaet Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

2. Etableringstilskudd (maks 5 000 kroner) – søknadsfrist 15. mars
Bruk skjemaet Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

3. Tilskudd til skolekorps – søknadsfrist 15. mars
Bruk skjemaet Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

4. Produksjons- og arrangementstilskudd for kulturtiltak – søknadsfrist 1. februar (suppleringstildeling med frist 1. september)
Bruk skjemaet Produksjons- og arrangementstilskudd for kulturtiltak

5. Tilskudd til lokale kulturbygg - søknadsfrist 15. mars
Bruk skjemaet Kulturformål - søknad om tilskudd

6. Tilskudd til nærmiljøtiltak – søknadsfrist 1. september
Bruk skjemaet Nærmiljøtiltak

7. Tilskudd til ungdom - "Prøv selv" prosjekter
Slik søker du, Akershus fylkeskommune

Retningslinjer og søknadsskjemaer

Kontaktpersoner

For veiledning og informasjon om saksbehandling kan du kontakte:

 • UTE v. Vegard Sines Petersen, tlf. 916 90 583
  - for driftstilskudd (idrett og friluftsliv) og tilskudd til nærmiljøtiltak og spillemidler til idretts- og friluftslivsformål
 • Kolben kulturhus v. Lone Schrøder, tlf. 66 81 50 16
  - for driftstilskudd, tilskudd til skolekorps, produksjons- og arrangementstilskudd
 • Nærmiljø v. Gro Pernille Smørdal tlf. 66 81 50 21
  - for driftstilskudd og tilskudd til lokale kulturbygg

Spillemidler - søknadsfrister

 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer (til spillemiddelsøknad): 1. september
 • Spillemidler til ordinære idrett og friluftslivsanlegg: 1. oktober
 • Spillemidler til nærmiljøanlegg: 1. oktober
 • Spillemidler til lokale kulturarenaer: 15. januar

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning   
Søknad om spillemidler sendes elektronisk via Idrettsanlegg.no

Aktuell informasjon