Virksomhetsplan

Hensikten med virksomhetsplan er å sikre en sammenheng mellom kommunens vedatte mål, og de mål, tiltak og hovedaktiviteter som er prioritert i virksomheten inneværende år.

Planen er et arbeidsverktøy for virksomhetsleder og alle ansatte i virksomheten. Den er en del av Oppegård kommunes styringssystem og skal sammen med handlingsprogrammet forankre kommuneplanens fokusområder, strategier og mål.

Kolbotn skoles virksomhetsplan for 2017