Godt læringsmiljø

Et godt læringsmiljø er viktig for at elevene skal trives og få lyst til å lære. De skal lære ferdigheter og fag, men også å bli selvstendige samfunnsborgere som kan samarbeide med andre og bygge samfunnet videre.