Skolens planer

Planer som utarbeides ved skolen bidrar til å kvalitetssikre innholdet. Enkelte av planene gjelder lokalt for vår egen skole. Andre planer er vedtatt i kommunestyre og gjelder alle skolene i kommunen.

Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år. Det er ingen fast regel når planene skal revideres og fornyes.

Våre planer