Trivselslederprogrammet - TL

Med Trivselsprogrammet legger trivselsledere fra 4. – 7. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Pr. våren 2014 benyttet 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island Trivselsprogrammet.

Trivselsprogrammets mål er å:

  • fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter blant elever
  • fremme verdier som inkludering, vennligst og respekt

Trivselslederne får opplæring på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Her gjennomgås et variert utvalg leker og aktiviteter. Trivselslederne får tips om hvordan de skal lede aktivitet, og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. I storefriminuttet bærer trivselsledere ut utstyr til områder som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige trivselsledervester eller kapteinsbind setter de i gang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Trivselslederne leder leken, men de er også med og leke selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie mot hverandre. De evaluerer aktivitetene og lekene på jevnlige møter.

 

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing.

 

For å lese mer om Trivselsprogrammet, trykk her.