Skolestart 1. trinn høst 2017

Vi vil gjerne ønske dere velkommen som foreldre på Kolbotn skole!

Kolbotn skole er en gammel skole med mye sjarm. Det første bygget kom i 1922. Videre fikk skolen en paviljong i 1959. I forbindelse med at 6-åringene skulle begynne på skolen, fikk vi i 1997 et moderne tilbygg. I første etasje i dette tilbygget holder 6-åringene til.

Kolbotn skole vil skoleåret 2016 - 2017 ha ca. 370 elever fra 1. – 7. trinn. Skolen ligger i Kolbotn sentrum, men med nærhet til skogen, Kolbotnvannet og Gjersjøen. Skolen og skolefritidsordningen bruker nærmiljøet mye i undervisningen og i andre aktiviteter. På Rikeåsen har vi etablert et uteskoleområde med gapahuk, lavvo, hinderløype og bålplass.

Skolefritidsordningen Frittjoff er et tilbud til elevene på 1.- 4. trinn. Dette er et frivillig, pedagogisk tilbud før og etter skoletid. For barna er SFO et sted hvor de treffer nye venner og hvor sosiale relasjoner utvikles. Dette skjer gjennom frilek og organiserte aktiviteter ute og inne. SFO har et variert mattilbud hvor sunn mat er vektlagt. På Kolbotn SFO satses det på uteliv og barn i bevegelse.

Skolen har et aktivt FAU, foreldrenes arbeidsutvalg, som bidrar til et positivt og godt miljø for elevene. I samarbeid med foreldrene gjennomføres det mange hyggelige arrangementer.

Personalet ved Kolbotn skole arbeider for at skolen skal være et godt sted å lære, en glede å være. Et sted der barn og unge jakter på kunnskap.

Nærmere informasjon om skolen og det første skoleåret vil bli gitt på informasjonsmøte i løpet av april.  Barn og foreldre blir invitert til besøkskveld på skolen i begynnelsen av juni. Invitasjoner kommer senere.

Vi ser fram til et godt samarbeid om barna deres!

Vennlig hilsen
Kristin Hovde Høidal, rektor