Skolehelsetjenesten

Barneskolene er bemannet med lege, helsesøster og fysioterapeut. Holdningsskapende arbeid, vaksinasjon, råd og veiledning er de viktigste oppgavene.

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Helsesøster
Tilstede: mandag og onsdag kl. 08.00 - 15.30
Therese Salvigsen, tlf. 66 81 32 20, e-post: therese.salvigsen@oppegard.kommune.no

Fysioterapeut
Tilstede: mandag kl. 08.15 - 12.00
Ine Barlie, tlf. 66 81 32 27, e-post: ine.barlie@oppegard.kommune.no