Rektors hjørne

Kristin Hovde Høidal

E-post
Telefon: 66 81 32 01

I løpet av vinterferien 2017 tok jeg over som rektor ved Kolbotn skole. Jeg har arbeidet på Kolbotn skole siden år 2000, både som lærer og undervisningsinspektør og kjenner derfor skolen godt. Mitt ønske som rektor er at Kolbotn skole skal være en skole som er god for alle, både elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere. Jeg ønsker at alle skal trives, lære og utvikle seg både faglig og personlig.

Rektors hilsen skoleåret 2017/2018

August 2017

 

 

Tidligere: 

Mai 2017

Hilsen fra ny rektor

Februar 2016

Jul 2016

November 2016

August 2016