Skolemiljøutvalg (SMU)

SMU skal medvirke til et godt skolemiljø og har rett til å uttale seg i alle saker om skolemiljøet.

I tillegg til Samarbeidsutvalg (SU) skal det være et skolemiljøutvalg (SMU) på skolen. I SMU skal foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. SMU skal være satt sammen slik at foreldre og elever til sammen er i flertall.