Foreldrekontakter 2016/2017

Gruppe Navn Tlf.  
1blå Jeanette Issa 977 00 097 Send e-post
1grønn Frank Melhus 918 25 503 Send e-post
1rød Joylinn H. Rørvik 936 03 090 Send e-post
2A Linda Thomassen 971 71 615 Send e-post
2B Beate Stødle Brenna 406 39 046 Send e-post
3A Heidi Niss 400 21 022 Send e-post
3B Inger Lise Gundersen 936 29 056 Send e-post
4A Sigmund Ruud 936 07 909 Send e-post
4B Aina Lauvik 928 45 355 Send e-post
5A Randi Jule 970 37 332 Send e-post
5B Marius Hildebrandt 412 19 442 Send e-post
5C Haakon Sandbakken 400 21 112 Send e-post
6A Vegard Hammer 415 01 909 Send e-post
6B Kathrine Haldorsen 930 01 714 Send e-post
7A Dejan Savic 924 11 116 Send e-post
7B Tora Ferner Lange 970 65 124 Send e-post