Elevrådet

Opplæringen i faget elevrådsarbeid omfatter alle elever og inneholder komptansemål etter 10. trinn.

På Kolbotn skole har vi en elevrådsrepresentant fra hver klasse fra 5. - 7. trinn. 1. - 4. trinn får alle elevrådsreferater og har medvirkning gjennom at læreren melder eventuelle saker til elevrådet. Alle klasser/trinn skal ha kortere eller lengre møter hver/annenhver uke der klassemljøet diskuteres og der saker til og fra elevråd tas opp.

Elevråd 2016/2017

5. trinn: 
6. trinn:
7. trinn: