Voksne skaper vennskap

I uke 36 (31. aug. - 4. sept.) kickstartes årets læringsmiljø- og anitmobbearbeid i skoler og barnehager over hele landet.

Her kan du lese mer om årets læringsmiljø- og antimobbingsarbeid.

Kolbotn skole jobber kontinuerlig med læringsmiljø og sosial kompetanse. Det er laget en egen opplæringsplan med mål som trinnene jobber med. Videre gjøres det mye forebyggende arbeid for å hindre mobbing. Se plan for forebyggende arbeid.

Fredag 25. september arrangerer skolen, tradisjon tro, Skolejoggen og Zerodag med fokus på fysisk aktivitet, glede over å være sammen og sosial kompetanse.

Ønsker du å lese mer om arbeidet med læringsmiljøet i Oppegårdskolen, se Plan for godt læringsmiljø