Rektor har ordet

Nå er vi godt i gang med skoleåret. Det er mye som skjer ved Kolbotn skole i år. 1.trinn er med i et prosjekt med bruk av Ipad i begynneropplæringen, vi har fått en sosiallærer og skolen får nytt sceneteppe.

Les mer om dette, og annen informasjon i Rektors hilsen.