Program siste skoledag før jul

I forbindelse med avslutning før jul, vil vi ha to likeverdige kulturelle opplegg. Deretter samler vi alle elevene til felles avslutning for hele skolen og til slutt i klassen eller på trinnet.

Tid: 18. desember 2015 , kl 09:00 - 13:15
Om arrangementet:

Til foreldre til elever på Kolbotn skole

Program for siste skoledag før jul fredag 18.desember 2015

kl. 08.15          Alle møter som vanlig

Alternativ A  For 1. - 4. trinn. kl. 09.00. Tradisjonell julegudstjeneste i Kolbotn kirke.
Her vil det være elevinnslag, lystenning, sang og preken. Se vedlegg 1.

Alternativ A  For 5. - 7. trinn. kl. 09.00. Tradisjonell julemarkering i musikkrommet med elevinnslag, dikt, julesanger og juleevangeliet. Se vedlegg 2.

Alternativ B   For 1. - 7. trinn. kl. 09.00. Markering av året 2015 med elevinnslag, opplesing av dikt, samtale og formingsaktivitet. Se vedlegg 3.

ca. kl. 10.00    Måltid og adventsstund i klassen eller på trinnet

kl. 11.00          Storefri som vanlig

kl. 11.45          Hele skolen går rundt juletreet ute i Borggården.

kl. 12.15 - kl. 13.15    Hyggelig avslutning i klassen eller trinnet.

 

I Opplæringslovens (§ 2-3a) Fritak fra aktiviteter m.m i opplæringen står det:

Skolen skal vise respekt for elever og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning og sikre retten til likeverdig opplæring. Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av undervisningen ved den enkelte skole som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak.

 

Alle foreldre må sende svar på mail til kontaktlærer innen fredag 11.desember.