Dette viser et stort engasjement rundt utviklingen av Kolbotn sentrum og noen har til og med skrevet høringsuttalelse som dikt!

Innsigelser

Statens Vegvesen, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse til planen. Innsigelsene knytter seg til veinormaler og løsninger for Skiveien, bevaring av Sentrumsbygget og parkeringsnormer. Kommunen er i dialog med regionale myndigheter for å vurdere om det er mulig å bli enig om løsninger før planen blir sluttbehandlet.

Se innspill til planen

Utsetter sluttbehandling

På grunn av mange uttalelser og innsigelser fra regionale myndigheter blir sluttbehandling av planen utsatt fra februar til mars 2017. Den nye framdriften blir slik

  • Høringsfrist 5. januar
  • Utvalg for miljø og plan behandler saken 21. mars. Sakspapirer blir lagt ut 10. mars
  • Formannskapet behandler saken 22. mars
  • Kommunestyret behandler saken 27. mars