Oppegård kommune arbeider for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser. Vi er opptatt av å fortette områdene rundt stasjonene for å redusere bilbruk og av lavenergibygg, bergvarme og andre alternative energikilder. I tillegg følger kommunen opp sykkelstrategien, har elbiler i den kommunale bilparken og miljøsertifiserer kommunale og private virksomheter med Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg.

Klima- og energiplan

Kommunens egen Klima- og energiplan ble vedtatt i 2011. Denne planen gjelder fortsatt, men blir erstattet av den nye kommuneplanen for Nordre Follo og et tilhørende handlingsprogram for klima og energi, som skal lages i løpet av 2018. Mål og tiltak skal være basert på Regional plan for klima og energi i Akershus, men konsentrere seg om virkemidler kommunen selv har kontroll over og som stimulerer innbyggerne, frivillige og næringslivet til økt miljøinnsats.