Hver høst inviterer skolens ledelse alle klassekontakter til møte trinnvis der det avklares roller, forventninger og ønsker for kommende skoleår.

Her finner du oversikt over klassekontakter i skoleåret 2018–2019.

Her finner du veiledning til klassekontakter.