I tillegg driver Follo Ren gjenvinningsstasjoner på Sofiemyr (Oppegård), Bølstad (Ås) og Teigen (Nesodden). På nettsidene til Follo Ren finner du blant annet informasjon om tømmedager, avfallsbeholdere og åpningstidene på gjenvinningsstasjonene.  

Hvis du vil klage på avfallshåndteringen, kan du kontakte Follo Ren på telefon 64 85 23 30 eller e-post.