I tillegg har bilfører/bileier anledning til å søke om ettergivelse av "særlige grunner". Det kan være grunn til å søke om ettergivelse hvis stansen/ parkeringen skyldes nødrettslige forhold som tyveri, motorhavari ol. Klagen må fremsettes skriftlig innen tre uker fra ileggelsesdato.

Eksempler på klagegrunner som kan føre fram

 • Hvis vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er til stede
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing (skriftlig dokumentasjon skal legges ved, gjelder ikke stanseforbud)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet (skriftlig dokumentasjon skal legges ved)
 • Det var tekniske feil på automat/parkometer (Ikke hvis det var flere automater på plassen)
 • Nødrettslignende forhold, for eksempel motorhavari, akutt sykdom (skriftlig dokumentasjon skal legges ved)

Eksempler på forklaringer som ikke fører fram

 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører har ikke råd til å betale
 • Kjøretøyet sto ikke i veien for noen
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale

Slik klager du

 • Klagen må være skriftlig. Klage til kommunen er gratis. Du kan klage på parkeringsgebyr/kontrollsanksjoner via skjemaene nedenfor.  
 • Du kan også skrive et brev til Oppegård kommune v. Jus og administrasjon, pb. 510, 1411 Kolbotn, eller send brevet til postmottak
 • Du kan også klage på inntauing. Send et brev til Jus og administrasjon, pb. 510, 1411 Kolbotn, eller send brevet til postmottak.

Klagen må inneholde

 • Fullstendig navn og adresse
 • Ileggelsesnummer (nummer på gebyret)
 • Kjøretøyets registreringsnummer
 • Begrunnelse for klagen
 • Dokumentasjon/ bekreftelse på de forhold som klagen gjelder
 • Gebyr/tilleggavgift må betales selv om du klager. Du får pengene tilbake hvis du får medhold

Aktuell informasjon

Klage på parkeringsgebyr:

Klageskjema nett
Klageskjema - papir