Bilde: Kjell Pettersen blir ny varaordfører. Her til høyre sammen med deler av foreløpig fellesnemnd for Nordre Follo kommune.

Siv Kaspersen har fått innvilget fritak fra sine politiske verv fordi hun flytter til den norske ambassaden Islamabad i denne valgperioden.

Kommunestyret valgte 27. mars Kjell Pettersen (H) som ny varaordfører. Melissa Kristiansen (H) blir nytt medlem av Formannskapet.

Det betyr at det blir en rekke endringer i råd og utvalg.

Her er kommunestyrets vedtak 27. mars 2017:

1. Siv Kaspersen innvilges fritak fra politiske verv i Oppegård fra 1. sept. 2017 og ut
kommunestyreperioden. Gaute Tangen rykker opp som nytt fast medlem til
Kommunestyret for Høyre
2. Som nytt medlem av Formannskapet velges Melissa Kristiansen
3. Som ny varaordfører velges Kjell Pettersen
4. Som nytt medlem av Administrasjonsutvalget velges Thomas Sjøvold
5. Som ny leder i Administrasjonsutvalget velges Thomas Sjøvold
6. Som delegat til KS velges Kjell Pettersen
7. Melissa Kristiansen trer ut av Levekårsutvalget
8. Daad Gjerde trer ut av Utvalget for miljø og plan, og velges som nytt medlem av
Levekårsutvalget
9. Marit Bortelid Mæland velges som nytt medlem av Utvalget for miljø og plan
10. Som nytt 7. varamedlem til Formannskapet velges Marit Bortelid Mæland
11. Som nytt 8. varamedlem til Utvalget for miljø og plan velges Trygve Solstad
12. Som nytt 5. varamedlem til KS velges Melissa Kristiansen.
13. Som varamedlem til representantskapene i Follo barnevernvakt, Follo Brannvesen, Follo
distriksrevisjon, Follo lokalmedisinske senter, Follo Ren, Kemneren i Follo, Krise- og
incestsenteret i Follo og Nordre Follo renseanlegg velges Kjell Pettersen.

Alle forslagene trer i kraft fra 1. september 2017