Kjell G. Pettersen (71) bor på Greverud. Han har lang politisk erfaring både fra Nittedal kommune, Akershus fylkeskommune og vår egen kommune. I dag driver han sitt eget konsulentfirma og har bakgrunn fra jus- og statsvitenskap. Før han ble pensjonist var han administrasjons- og kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken.

Noen endringer i utvalgene

Siv Kaspersen ble i kommunestyret 27. mars innvilget fritak fra politiske verv i Oppegård fra 1. sept. 2017 og ut kommunestyreperioden. Gaute Tangen rykker opp som nytt fast medlem til kommunestyret for Høyre.

Nytt medlem av formannskapet er Melissa Kristiansen. Hun går derfor ut av Levekårsutvalget.

Daad Gjerde trer ut av Utvalget for miljø og plan, og velges som nytt medlem av Levekårsutvalget.

Marit Bortelid Mæland velges som nytt medlem av Utvalget for miljø og plan.

Som varamedlem til representantskapene i Follo barnevernvakt, Follo Brannvesen, Follo distriktsrevisjon, Follo lokalmedisinske senter, Follo Ren, Kemneren i Follo, Krise-og
incestsenteret i Follo og Nordre Follo renseanlegg er Kjell Pettersen valgt.

Se fullstendig sammensetning i politiske verv og utvalg