Oppegård nord

Er du tildelt rode i Oppegård nord må du møte i Kolben kulturhus sal 2, mellom kl. 15.15 og kl. 16.00 for tildeling av bøsse og rodekart. I år vil dere selv velge rode, vær tidlig ute for å skaffe deg din favorittrode.

OBS! Bøssene må være innlevert på Kolben kulturhus, sal 2 senest kl. 18.30! Hvis du får problemer med å rekke tiden, vennligst ring mobil 901 38 664.

Oppegård syd

Er du tildelt rode i Oppegård syd må du møte på Toppenhaug eldresenter, Durendalveien 1, mellom kl. 15.15 og kl. 16.00 for tildeling av bøsse og rodekart. I år vil dere selv velge rode, vær tidlig ute for å skaffe deg din favorittrode.

OBS! Bøssene må være innlevert på Toppenhaug eldresenter senest kl. 18.30! Hvis du får problemer med å rekke tiden, vennligst ring Gitte på tlf: 911 72 944.

Forhindret til å delta

Dersom du har spørsmål eller blir forhindret til å delta, ta kontakt med undertegnede på telefon: 66 81 89 88 (eventuelt på mobil: 901 38 664).

Velkommen til en hyggelig tur med bøssen!

Husk å ta med legitimasjon!

Fikk du ikke gitt til bøssebæreren

Nå kan du enkelt støtte TV-aksjonen på mobil.

  • SMS: Send TVA til 2133 (kr 250)
  • Vipps: Valgfri sum til 2133
  • mCASH: Valgfri sum til 2133
  • Ring: 822 06 006 (kr 250)
  • TV-aksjonskonto: 8380 08 09005

 

Med vennlig hilsen
TV-aksjonskomiteen i Oppegård
Marte Johanne Bjerke Lie