Svartskog kirke

Det har vært kirkested på Svartskog i Oppegård siden omkring år 1100. Det har vært tre kirker som har avløst hverandre på kirkestedet ved Bålerud. Alle kirkene på samme plassen og alle har vært i kontinuerlig bruk hele tiden. Hvor gammel den eldste kirken på stedet var, vet vi ikke. Men den må ha vært bygget før Svartedauen i 1349-50. Det var en stavkirke som gjorde tjeneste helt til den ble revet i 1722. Den nye Oppegård kirke ble reist av byggmester Andreas Keitel og vigslet i 1876. Kirken er en vakker trekirke som beholdt grunntrekkene til den gamle kirken.

Kolbotn kirke

Kirken er en av to kirker i Kolbotn menighet. Her foregår for det meste gudstjenester som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser i tillegg til vanlig gudstjeneste. Kolbotn kirke ble bygget etter initiativ fra Kullebunnen Vel i 1918, og senere innviet i 1932. Kirken er bygget i stein i middelalder stil, og den er konstruert i en rektangulær form. Kirket er tegnet av Olav Olson og har plass til 250 plasser.

Sofiemyr kirke

«Kirke i tiden» er tittelen arkitekt Kjell Kvernaas satte som motto på prosjektet som ble levert i forbindelse med arkitektkonkurransen til Oppegård kommune når kirken på Sofiemyr skulle bygges. Med dette motto, ønsket arkitekten å uttrykke et håp om at Sofiemyr kirke i sitt formspråk skulle presentere seg som en åpen kirke for vår tids mennesker. Kirkeanlegget består av tre kubiske frie teglvolumer organisert rundt et innvendig kirketorg, forbundet med glassoverdekkede gater. Sofiemyr kirke ble tatt i bruk i 1987, og er i dag å betrakte som en arbeidskirke med mange forskjellige aktiviteter.

Greverud kirke

Kirken er bygget i 1967 og tegnet av arkitekt Harald Hille. Da den ble vigslet 27. august samme år av biskop Johannes Smemo, var kirken den første «arbeidskirke» i Follo-regionen. Alterbildet i kirken er i glassmosaikk og er laget av Kolbotn-kunstneren Ellen Hernæs.

Kolbotn kapell

Kapellet ble tegnet av Karl Thingstad og innviet i 1928, etter at første begravelse hadde funnet sted rundt årsskiftet. I 2009 ble kapellet ombygget ved Kvernaas arkitekter. Det fikk da nytt inngangsparti som var tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Gravplassene i Oppegård

Det er Den norske kirke i Oppegård, Oppegård kirkelige fellesråd, som organiserer gravplassene i Oppegård.

På deres nettsider kan lese mer om gravferd, gravplasser, priser osv. Her finner du også kart over gravplassene:

Gravferd