Oppegård kommune har vedtatt at alle sykehjemmene skal ha eRom Lifecare. En av grunnene er å kvalitetssikre og effektivisere pasientdokumentasjon på sykehjemmene.

Forandrer hverdagen

-Ny teknologi forandrer arbeidshverdagen vår og ny teknologi åpner for nye behandlingsmetoder, effektivisering av behandlingsforløpet og bedre pasientsikkerhet, sa virksomhetsleder Vibeke Harr i sin introduksjon til eRom.

Alle ansatte var invitert og de som hadde anledning kom for å delta i markeringen at Greverud sykehjems inntog i ny teknologisk hverdag. Kommunalsjef Else Karin Myhrene og ordfører Thomas Sjøvold var selvskrevne gjester og i sine kommentarer var de svært fornøyd med at Greverud sykehjem nå var oppe med eRom.

Involvere pasienten

- Nå kan pasientdokumentasjonen gjøres der og da på hvert rom og alle rom har egen touch-skjerm, sa Vibeke Harr. Dette gir oss også en unik mulighet for å involvere pasienten med en evaluering av dagen, som vi kan registre mens vi snakker med vedkommende.

Harr forteller at nå slipper ansatte å løpe til og fra vaktrommet for å hente ut opplysninger.

- Alt blir mer effektivt og vi får mer tid til hver pasient, forteller hun.

Målet med eRom

Målet med eRom er å kvalitetssikre at prosedyrer blir fulgt og evaluert for best mulig kontinuitet og oppfølgning av pasienten.

Virksomhetsleder forteller at ansatte også får bedre og lettere tilgang til informasjon og forenklede dokumentasjonsrutiner. Alt dette gir høyre kvalitet på pleien og for de ansatte blir det tydeligere og tryggere ansvarsfordeling og økt samarbeid mellom pasient og tjeneste.

Ordfører Thomas Sjøvold takket alle ansatte på Greverud sykehjem for innsatsen de har vist med å tilrettelegge for ny teknologi.

Ordfører Thomas Sjøvold avsluttet informasjonsmøtet ved å takke alle de som har gjort dette mulig og er nå svært fornøyd at alle sykehjemmene har installert eRom. Dette gir også mulighet for at pasientinformasjon følger pasienten til andre kommunale helsetibud når det er nødvendig.

Etter at markeringen var over, ble det en praktisk gjennomgang på vaktrommet av hvordan teknologien brukes. På vaktrommet er det en stor touch-skjerm hvor all informasjon og planer/tiltak for hver pasient er tilgjengelig.