Skatteattest

Du trenger skatteattest hvis du skal du levere varer og tjenester til stat eller kommune.

Ønsker du at virksomheten din skal fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester, bør du be om skatteattest fra dine leverandører. Skatteattesten er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt. Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder.

Skatteattest kan du få fra Skatt Øst og Kemneren i Follo:

Kemneren i Follo

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Besøksadresse: Herredshuset, Kolbotnveien, 1410 Kolbotn
E-post: Kemneren@Kemnerenifollo.no
Telefon: 66 81 90 90
Telefaks: 66 81 90 61
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Skatteattest kan også bestilles via Selvbetjening.

Skatt Øst
Postadresse: Postboks 9200, Grønland, 0134 OSLO
Besøksadresse: Schweigaards gate 17, 0191 OSLO
E-post: Skattost@Skatteetaten.no
Telefon: 800 80 000
Telefaks: 23 17 93 49
Åpningstider: Mandag - fredag, kl. 09.00 - 15.00.

Pris
Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid
Attesten skal sendes senest dagen etter at forespørselen er mottatt. Bestilles attesten hos kemnerkontoret sørger vi for at henvendelsen også blir sendt til Skatt Øst for attest fra dem.
 

Aktuell informasjon
Serveringsloven § 5
Skatteetaten 
Skatteetaten - skatteattest