Restskatt

Betaling og innkreving av restskatt.

Restskatt oppstår fordi det er betalt for lite skatt. Den må betales selv om du klager på likning. Restskatt over kr. 1 000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto. Du kan også betale elektronisk med bruk av KID. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. Du kan også få KID-nummer hos Skatteetaten. Forfall kommer tydelig frem på giroen.

Hvis du ikke betaler, påløper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler. Hvis ikke kravet betales frivillig, vil skatteoppkrever sette i verk tvangsinnfordring. Da får du tilleggskostnader i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du ikke er enig i likningen, må du klage til Skattekontoret du tilhører. Fristen for klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring. Hvis du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er med i den første skattelisten som legges ut, må klagen leveres innen 10. august, eller innen seks uker etter at utleggingen ble kunngjort.

NB: Du må betale restskatten til rett tid selv om du har klaget på ligningen.
Se også informasjon om Betalingsavtale

Aktuell informasjon
Lag KID-nummer
Rettsgebyrloven
Skattebetalingsloven
Skatteetaten