Manglende betaling

Konsekvenser ved manglende betaling.

Ubetalte skattekrav dekkes ved hjelp av flere innfordringstiltak:

  • Trekk i lønn besluttet av skatteoppkreveren - utleggstrekk
  • Utleggspant i eiendom / løsøre
  • Tvangssalg av eiendom / løsøre
  • Konkursbegjæring
  • Motregning
  • Gebyr mm

Du må regne med gebyr og/ eller betalingsanmerkning hvis tiltakene ovenfor settes i verk. Tiltakene kan settes i gang en og en, eller flere samtidig. Kemnerkontoret er pålagt å sikre alle krav ved å avholde utleggsforretning. Ved utleggsforretning får du et gebyr på kr. 1 783. I tillegg påløper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler. 8,50 % p.a. Rentesatsen justeres to ganger årlig, 1. januar og 1. juli. 

Du finner oversikt over livsoppholdssatser på nettsidene til Statens innkrevingssentral