Forskuddsskatt bedrifter

Aksjeselskaper og norske avdelinger av utenlandskregistrerte foretak er etterskuddspliktige skatteytere. Etterskuddsskatten består av to deler, forskuddsskatt og restskatt.

Forskuddsskatt

Forskuddsskatten er den del av skatten som selskapet skal betale før ligningen er foretatt. Forskuddsskatten skrives ut av ligningsmyndighetene med bakgrunn i ligningsopplysninger fra sist kjente skatteoppgjør. Skattekontoret sender ut en forskuddsskatteseddel i januar, året etter inntektsåret. Her står det hvor mye bedriften skal betale i forskuddsskatt. Forfall er 15. februar og 15. april.

Restskatt

Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvor mye bedriften eventuelt skal betale i restskatt fremkommer av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret. Kemnerkontoret sender ut skatteoppgjøret i løpet av sommeren eller høsten.

Se mer informasjon hos Skatteetaten