A-melding

Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere a-melding.

Her kan du lese mer om A-ordnigen