Informasjonsdag for arbeidsgivere 2019

Kemneren i Follo avholder 21. november og 26. november dagskurs for arbeidsgivere i Ski, Oppegård, Enebakk, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden.

Les mer her: INFORMASJON

Påmeldingsfristen er utløpt. Ved interesse ta kontakt på telefon 66 81 90 68 eller per epost espen.stoa@kemnerenifollo.no for å høre om det er ledige plasser.

Er du personlig skatteyter?

Da kan vi hjelpe deg med

 • restskatt
 • penger til gode
 • tilleggsforskudd
 • klage på avregning/ligningen
 • forskuddsskatt
 • betalingsavtale
 • utleggstrekk
 • utleggsforretning

Er du næringsdrivende eller arbeidsgiver?

Da kan vi hjelpe deg med

 • arbeidsgiveravgift
 • forskuddstrekk/skattetrekk
 • skatteattest
 • betalingsavtale

Dette kan vi ikke hjelpe deg med:

 • klage på ligningen/selvangivelsen
 • arveavgift og merverdiavgift (MVA/moms)
 • nytt skattekort
 • utskrivning og endring av forskuddsskatt
 • folkeregisteroppgaver som navn- og adresseendring og skjemaer ved ekteskapsinngåelse 
 • forhåndsligning ved dødsbo

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Skatt øst på telefon 800 80 000 (kl. 08.00–15.00). Du kan også kontakte skatteetaten på nett: Skatteetaten.