Barnehagen har fire avdelinger; Jupiter, Pluto, Venus og Mars. Barnehagen har 63 barn i alderen 0-6 år. Vi møter barn og voksne med en anerkjennende væremåte hvor hver enkelt skal oppleve å bli sett, hørt og respektert. I Kapellveien barnehage jobber vi for at alle barna skal bli inkludert i lek og ha et positivt samspill med andre barn og voksne. Alle barn er forskjellige, og det er de voksnes oppgave å se hvert enkelt barn slik det er, og legge til rette for barnets opplevelser, erfaringer, lek, utfoldelse og læring. Vi jobber for at barna skal vise omsorg for hverandre, bidra til løsninger i konfliktsituasjoner, lære å ta hensyn til hverandre og å kunne hevde seg selv i ulike situasjoner.

Fokusområder 2019

  • Livsmestring
  • Musikk
  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Voksenrollen

Dere finner mer informasjon om det pedagogiske arbeidet i Kapellveien barnehage i årsplanen til barnehagen. Vi er sertifisert som Grønt Flagg

Om personalet

Kapellveien barnehage har stor pedagogtetthet blant personalet i barnehagen. 

Ta kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte barnehagen på telefon, e-post eller komme innom i Kapellveien 7.