Hellerasten har en trivelig elevkantine. Den er populær og blir brukt av de fleste elevene.

Kantina selger bl.a. baguetter, toast, juice, vann og enkelte Tine-produkter samt noe egenprodusert varer. Kantina drives av lærere som leder arbeidet sammen med elever på 9. trinn. Elevens arbeid i kantina er en del av faget mat og helse. Et godt arbeid vil virke positivt inn på elevens karakter i faget.

I tillegg til kantinetilbudet, har skolen to automater fra Tine Mat & Drikke. Elever/foreldre gjør avtale direkte med leverandør.