Elevene som jobber i kantina er knyttet opp mot valgfaget Innsats for andre. Disse elevene jobber fra mandag til torsdag i kantina som er åpen fra 11.25-12.50 hver dag. Et eventuelt overskudd i kantina disponeres i dag av elevrådet.

Kantina har nå tatt i bruk iZettle som betalingsalternativ fra mandag til torsdag. Vi oppfordrer alle til å bruke kort, da behandling av kontanter i ettertid snart er en umulighet for oss. Fredager er det valgfaget Produksjon av varer og tjenester som har ansvaret for salget og de har kun kontant betaling så langt.

I tillegg har skolen en vareautomat hvor man må betale med kort for varer fra Tine (drikke, energibar og Go'morgen).