Det er mange barn som koser seg ekstra i desember og som teller ned dagene til julaften. Noen voksne synes kanskje det er litt for mye å ordne i ukene før jul, jeg håper dere får tid til også å hygge dere sammen med store og små.

Julen forbindes med fellesskap, glede, samhold, varme og nærhet. Det er en fin tid for å samles og mange av oss er så heldige å ha kjente og kjære å være sammen med. Men det er også mange som kjenner på ensomhet og savn i julen eller som ikke har mulighet til å delta i store feiringer og innkjøp av julegaver og mat.

Julen er spesiell og det kan være ekstra verdifullt om vi gir litt av vår oppmerksomhet og tid til andre. Ved å bry oss om hverandre og bidra til at andre har det bra, kan alle bidra til at Oppegård er et godt, varmt og inkluderende lokalsamfunn.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Thomas Sjøvold, ordfører